کد کپچا
Tuesday March 14th, 2017

Google’s security AI is now so smart it doesn’t need to ask if you’re not a robot


Google’s security AI has become so smart, it can now tell whether you’re a human or a robot without asking you to check a box or solve annoying puzzles… most of the time, anyway.

We’ve all come across CAPTCHAs, those challenges that ask you to type in the characters you see in scrambled images (the a acryonym means Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). As bots and spammers became more sophisticated, it seemed CAPTCHA’s were getting harder and harder for even regular old humans to solve. It was a small annoyance, but an annoyance nonetheless.

Then in 2014, Google announced the ‘reCAPTCHA,’ which did away with the puzzles in favor a simple checkbox. Google would analyze various aspects of your behavior on the site to determine whether you were a human (a robot, for instance, might always click dead center on the checkbox, unlike a human). If there was something suspicious about you, you might be asked to a simple puzzle, but the vast majority of times, the checkbox was all you had to use.

Now Google says its AI – or what it calls an “advanced risk analysis engine” – has gotten so good it doesn’t even need the checkbox. The ‘Invisible reCAPTCHA’ is assigned to some existing button on the site, and works, hidden, in the background to figure out if you’re a real person (it can also be invoked via a Javascript API call).

That means most people won’t even know there’s a security check going on. Only the “most suspicious traffic” will be asked to solve a puzzle, but developers can alter this behavior to some degree.

Good riddance, CAPTCHAs.

استفاده از کدهای کپچا CAPTCHA که مخفف Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart است مدتهاست در فرم ها رایج شده است. در واقع این کدها برای جلوگیری از ثبت نامهای غیر مجاز , ارسال کامنت های اتوماتیک و … که توسط ربات ها انجام میشود ایجاد شده اند که در انتهای فرم و قبل از دکمه ارسال معمولا از کاربر میخواهند کدی را در کادر وارد کند تا هویت او به عنوان انسان واقعی تایید شود.

کدهای کپچا در طول سالها تغییرات زیادی داشته اند و به مرور زمان پیچیده تر شدند تا رباتها نتوانند آن را دور بزنند و همین سخت شدن کپچا ها برای بسیاری از کاربران هم دردسر ساز شد و در بسیاری از مواقع افراد واقعی هم نمیتوانند آن را حل کنند.

شرکت گوگل در سال ۲۰۱۴ نسل جدیدی از کدهای کپچا به نام reCAPTCHA  را ایجاد کرد که اگر احساس میکرد رباتی قصد دارد فرم را ارسال کند بصورت تصویری از او خواسته میشد از میان چند شکل نمایش داده شده آنهایی که مود نیاز است را انتخاب کند.

و طبیعتا حل کردن این پازل ها برای ربات غیر ممکن است و فقط یک انسان میتواند آن را حل کند و در نهایت فرم را ارسال کند. اکنون گوگل عنوان کرده که برای رفع مزاحمتی که حل کردن این کپچاها برای کاربران دارد میخواهد از هوش مصنوعی در فناوری کپچا استفاده کند.

این فناوری جدید با نام advanced risk analysis engine بصورت نامرعی در سایت ها استفاده میشود و دیگر نیازی نیست کاربران برای ارسال فرم ها کد کپچا را وارد کنند و فقط در صورتی که گوگل به کاربری مشکوک شود پنجره ای به او نمایش داده میشود و از او خواسته میشود که کد کپچا را وارد کند.

بنابراین در آینده نزدیک دیگر کاربران عادی سایتها نیازی به حل کردن کدهای پیچیده کپچا برای ارسال فرمهای مختلف در سایتها نخواهند داشت.

Source : https://thenextweb.com/security/2017/03/09/googles-ai-is-so-smart-it-doesnt-need-to-ask-you-if-youre-not-a-robot-anymore/