سایت شرکتی

علاقبند

طراحی مجدد سایت علاقبند به منظور معرفی محصولات و خدماتی که توسط علاقبند ارائه میشود

SVG / Canvas

هر صفحه از سایت دارای منوی کاربری و طراحی منحصر به فردی است و از TweenMax برای انیمیشن سازی در بخشهای مختلف استفاده شده است

تکنولوژی های بکار رفته

- HTML5 / CSS3
- TweenMax
- Wordpress MU
- AngularJS

طراحی رابط کاربری

تمامی گرافیک های بکار رفته در سایت بصورت اختصاصی طراحی مجدد شد تا معرف منحصر بفرد بودن نام برند باشد

سایت شرکتی

علاقبند