سایت شرکتی

فرادید هنر

سایت شرکت تبلیغاتی فرادید هنر که همکاری نزدیکی با ما دارد

نسخه موبایل

یک قالب اختصاصی برای نسخه موبایل سایت بصورت جداگانه طراحی شد

تکنولوژی های بکار رفته

- HTML5 / CSS3
- jQuery
- Velocity.js
- Wordpress MU
- Mobile Version
- Responsive Web Design (RWD)

انیمیشن ها

ویدئویی از دفتر شرکت برای پس زمینه صفحه اصلی سایت تولید شد

طراحی رابط کاربری

تصاویری از رابط کاربری سایت

سایت شرکتی

فرادید هنر